Kutsu yhdistyksen kevätkokoukseen 24.4.2023

Tervetuloa Järvenpään Latu Ry:n kevätkokoukseen.
Yhdistyksen kevätkokous pidetään maanantaina ma 24.4.2023 klo 18:00 Järvenpää Talolla, kokoushuone 1.
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen säännöissä kevätkokoukselle määritellyt asiat:
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsiteltävät asiat:
1. Avataan kokous
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen osanottajat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään edellistä tilikautta koskeva tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja
toimintakertomuksen, sekä esitetään toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
6. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
7. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille, sekä niistä
toimenpiteistä, joihin edellisen vuoden hallinto ja tilinpäätös antavat aihetta
8. Käsitellään muut asiat
9. Päätetään kokous
Muut kuin edellä mainitut Yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa käsiteltäväksi tarkoitetusta asiasta on tehtävä kirjallinen esitys hallitukselle viimeistään 27.3.2023.
Esitykset tulee toimittaa puheenjohtajalle sähköpostilla kirsi.autio[at]gmail.com
Tervetuloa.