Kutsu yhdistyksen kevätkokoukseen 25.3.2024

Tervetuloa Järvenpään Latu Ry:n kevätkokoukseen.
Yhdistyksen kevätkokous pidetään maanantaina 25.3.2024 Lounaskahvila Cooperin Kulmassa, Myllytie 11, 04410 Järvenpää, klo 18.00.
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen säännöissä kevätkokoukselle määritellyt asiat:
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsiteltävät asiat:
1. Avataan kokous
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen osanottajat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään edellistä tilikautta koskeva tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja
toimintakertomuksen, sekä esitetään toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
6. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
7. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille, sekä niistä
toimenpiteistä, joihin edellisen vuoden hallinto ja tilinpäätös antavat aihetta
8. Järvenpään Latu Ry:n kunniajäseneksi esitetään kutsuttavaksi seuraavat henkilöt:
Heikki Laaksonen, Pertti Ottman, Matti Salo ja Auli Saloranta
9. Käsitellään muut asiat
10. Päätetään kokous
Muut kuin edellä mainitut Yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa käsiteltäväksi tarkoitetusta asiasta on tehtävä kirjallinen esitys hallitukselle viimeistään 26.2.2024.
Esitykset tulee toimittaa puheenjohtajalle sähköpostilla mikko.simola[at]kolumbus.fi
Tervetuloa.