Kutsu yhdistyksen kevätkokoukseen 28.4.

Tervetuloa Järvenpään Latu ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen!

Kokous järjestetään etänä keskiviikkona 28.4. klo 18:00.

Ilmoittaudu mukaan 26.4. mennessä Petrille, petri.oikkonen@laurea.fi

Kaikille ilmoittautuneille lähetetään kokouslinkki viimeistään edeltävänä päivänä sähköpostiin.

 

 

ESITYSLISTA

  1. Kokouksen avaus
  2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja , sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat
  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. Esitetään edellistä tilikautta koskeva tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen sekä esitetään tilintarkastajien lausunto
  6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
  7. Päätetään tili-ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
  8. Käsitellään muut mahdolliset asiat
  9. Kokouksen päättäminen

Muut kuin  edellä mainitut, kokoukselle tarkoitetut asiat on ilmoitettava kirjallisesti hallitukselle vähintään  neljä (4) viikkoa ennen kokousta.